Kraamzorg

Deskundige begeleiding en verzorging na je bevalling is vaak meer dan welkom. Voor ons ziekenhuis en het Expertisecentrum Kraamzorg Limburg is dit een belangrijk aandachtspunt.

 

Kraamzorg bestaat uit medische hulp (de vroedvrouw) en verzorgende hulp (de kraamhulp).

 

Wil je er een beroep op doen? Dan doe je best al 3 maanden voor je bevalling (rond 20 à 25 weken zwangerschap) een aanvraag!