Kraamhulp

Ook als alles goed verloopt, is het belangrijk dat je thuis genoeg rust en optimaal geniet van de periode na de bevalling. Heb je nood aan ondersteuning bij de verzorging van je baby en jezelf, de opvang van je kinderen of in het huishouden? Voor al deze hulp, raad en informatie (ook van psychosociale aard) kan je terecht bij een kraamverzorgende van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Elke organisatie is actief over heel Limburg. Onafhankelijk van waar je woont kan je er dus kraamhulp aanvragen.

 

Het tarief wordt berekend aan de hand van je gezinsinkomen. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp. Meer weten over dit soort hulpverlening in jouw buurt? Informeer je bij het expertisecentrum voor kraamzorg.

 

Voor louter huishoudelijke hulp kan je terecht bij initiatieven zoals de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) en de dienstencheques.