Baby aan de borst: 10 vuistregels

  1. Ons ziekenhuis werkte een borstvoedingsbeleid uit. Alle betrokken medewerkers zijn hiervan op de hoogte.
  2. Om het beleid in de praktijk te brengen, leerden alle medewerkers de vereiste vaardigheden aan.
  3. Alle zwangere vrouwen krijgen voorlichting over de voordelen en de praktijk van borstvoeding.
  4. Meteen na de geboorte hebben moeder en kind minstens één uur ongestoord huidcontact. We moedigen de moeder aan om de signalen te herkennen dat haar baby wil drinken en bieden indien nodig hulp.
  5. We leggen uit hoe ze de baby kan aanleggen en de melkproductie in stand kan houden.
  6. Pasgeborenen krijgen uitsluitend borstvoeding, tenzij anders wordt beslist na medisch advies.
  7. Moeder en kind blijven dag en nacht samen op 1 kamer.
  8. Op verzoek streven we ernaar om borstvoeding te geven.
  9. Pasgeborenen die borstvoeding krijgen, geven we geen (fop)speen. (Dit om het risico op tepel/speen verwarring te vermijden en om zeker geen voedingsmomenten verloren te laten gaan.)
  10. Bij ontslag uit het ziekenhuis brengen onze medewerkers elke moeder op de hoogte van de bestaande borstvoedingsbegeleidingsgroepen.