Jessa als ‘babyvriendelijk ziekenhuis’

Sinds eind 2010 mogen wij ons een ‘Babyvriendelijk ziekenhuis’ noemen.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef reiken dit internationaal erkend label uit aan ziekenhuizen en kraamafdelingen die borstvoeding promoten, stimuleren en ondersteunen. Elke 4 jaar volgt er een her evaluatie die we begin 2015 en 2019 met glans doorstaan hebben. We blijven continu werken om ons borstvoedingsbeleid te verbeteren door de aandachtspunten na elke evaluatie ter harte te nemen.

 

Ons ziekenhuis volgt hiermee de 10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding. Dit houdt onder andere in dat wij een uniform borstvoedingsbeleid voeren met aandacht voor het moeder- en kindvriendelijke luik. Elke vroedvrouw wordt op regelmatige basis bijgeschoold i.v.m. borstvoeding en elke aanstaande mama krijgt extra uitleg i.v.m. de voeding van de baby.